Landelijke inkooporganisatie van alle soorten vastgoed

Appartementsrecht verkopen?

De Nationale Vastgoedportefeuille is een landelijke inkooporganisatie van alle soorten vastgoed

Alles over appartementsrechten

Heeft u een appartementsrecht en overweegt u deze te verkopen? Of wilt u graag meer te weten komen over alles omtrent appartementsrechten? De Nationale Vastgoedportefeuille is de woning inkooporganisatie waaraan u uw appartement, ook wel appartementsrecht genoemd, direct kunt verkopen. Wij zijn landelijk actief en kopen appartementsrechten in zowel goede als slechte staat. In dit artikel komt u alles te weten omtrent appartementsrechten.

Gratis en vrijblijvend bod ontvangen?

Vrijblijvend bod ontvangen

Gratis pand aanmelden zonder verplichtingen

Gratis en geen makelaarskosten

Geen makelaarskosten bij overname door De Nationale Vastgoedportefeuille

Snelle, makkelijke verkoop

Geen langdurig verkooptraject of organiseren van bezichtigingen

Voor het beste bod

Altijd voorzien van een marktconform bod

Beoordeeld met 9.4

Direct een bod zonder voorbehoud van financiering

Via ons geen makelaarskosten op de verkoop van uw woning

Ook voor verkoop vastgoed in verhuurde staat met huurders

Inhoudsopgave

1. Appartementsrecht verkopen

In het Nederlands eigendomsrecht is vastgelegd dat indien er een gebouw wordt gebouwd de grondeigenaar van het perceel waarop wordt gebouwd de eigenaar is van het gebouw. Een van de uitzonderingen hierop is het appartementsrecht. De Nationale Vastgoed Portefeuille is de woning inkooporganisatie van Nederland en gespecialiseerd in de aankoop van alle soorten vastgoed waaronder woningen maar ook: bedrijfspanden, kavels, transformatieobjecten en appartementsrechten. In onderstaand artikel vertellen we meer over wat een appartementsrecht precies inhoudt en wat de mogelijkheden en regels rondom de verkoop hiervan zijn.

2. Wat is een appartementsrecht?

Een appartementsrecht is een aandeel in het eigendom van bijvoorbeeld een stukgrond of appartementencomplex met het exclusieve gebruiksrecht op een bepaald gedeelte hiervan. In veel gevallen betreft het privé gedeelte een woning maar kan ook een garagebox of parkeerplaats zijn. Als een appartementencomplex wordt onderverdeeld in delen ontstaat een appartementsrecht. De verdeling van appartementsrechten wordt vastgelegd via de notaris dit wordt ook wel splitsing van de appartementsrechten genoemd.

Alle appartementsrecht hebbende bij elkaar samen zijn eigenaar het complete gebouw en de gemeenschappelijke binnen en buitenruimte. Zij zijn dan ook samen verantwoordelijk voor het onderhoud en schoonhouden van het gehele gebouw en de bijbehorende gemeenschappelijke ruimten. Aan het appartemensrecht zit de verplichting tot het oprichten en onderhouden van een VvE verbonden.

2.1 Welke rechten en plichten brengt een appartementsrecht met zich mee?

Een VvE is verplicht voor een gebouw dat is onderverdeeld in appartementsrechten, de Vve dient ingeschreven te worden bij de KvK, heeft een voorzitter en een bestuurder. Andere voorwaarden waar een VvE aan moet voldoen worden verderop in dit artikel omschreven.

De appartementsrecht hebbende is verplicht om de regels uit de statuten, de splitsingsakte en het regelement van de VvE na te leven. Daarnaast dient hij gehoor te geven aan de besluiten die worden genomen door de VvE en deze na te leven.

2.2 Kan een appartementsrecht beëindigd worden?

Het appartementsrecht kan alleen worden gewijzigd of ontbonden indien alle appartementsrecht hebbende hiermee akkoord gaan of nadat het bestuur van de VvE hiertoe beslist. Dit kan alleen als 80% van de recht hebbende hiermee akkoord gaan.

Onze werkwijze

1. Vraag een bod aan

Via de site kunt u eenvoudig een bod aanvragen, het enige dat u hoeft te doen is het doorgeven van uw adresgegevens.

2. Binnen één werkdag ontvang u van ons een reactie

We nemen contact met u op en bespreken uw voorkeur.  U kunt van ons kosteloos een bod een op afstand ontvangen, of we kunnen kosteloos bij u langskomen voor een bezichtiging om een exacte waardebepaling op te kunnen stellen.

3. U ontvangt van ons een vrijblijvend bod

Na de bezichtiging ontvangt u een definitief bod. Dit bod is geheel vrijblijvend, als u op ons bod ingaat bespreken we samen de vervolgstappen zoals de gewenste overdrachtsdatum.

4. De officiële koopakte wordt opgesteld

De koopakte wordt getekend en wordt vervolgens naar de notaris toegestuurd. Wanneer er sprake is van een hypotheek dan zal de notaris de aflossingsnota opvragen bij de hypotheekverstrekker zodat er op de overdrachtsdatum kan worden overgedragen.

3. Appartementsrecht verkopen

Er zijn regels voor het verkopen van een appartementsrecht. Bij de overdracht van het appartementsrecht krijg je met verschillende instanties te maken waaronder: de bank, hypotheekverstrekker, VvE, en het kadaster. Bij de verkoop van een appartement verkoop je in theorie geen woning maar een aandeel in de VvE. Dit aandeel in de VvE geeft het recht om te wonen in een exclusief privé gedeelte in het appartementencomplex.

3.1 Splitsingsakte appartementsrecht

 Voor de notariële verdeling van het appartementsrecht wordt het eigendomsrecht door de notaris omgezet in nieuwe zakelijke rechten door het opstellen van een notariële akte van splitsing, het eigendomsrecht komt hiermee te vervallen. Door het opstellen van de splitsingsakte worden de appartementsrechten zelfstandige registergoederen. Voor het opstellen van akte van splitsing moet er een splitsingstekening gemaakt te worden voor de kadastrale splitsing van een appartement dient de splitsingstekening te worden ingeschreven bij het kadaster. Op de splitsingstekening krijgt ieder appartement een uniek nummer toegewezen dit wordt ook wel een appartement index genoemd.
Groningen

3.2 Is appartementsrecht beperkt recht?

Veel mensen vragen zich af of appartementsrecht een beperkt recht betreft. In het geval van een beperkt recht is er sprake van moederrecht en dochterrecht. Moederrecht is het recht op eigendom, het dochterrecht is een afgeleid recht van het moederrecht en hierdoor op bepaalde punten beperkt.
 Beperkingen in het geval van dochterrecht zijn bijvoorbeeld: vruchtgebruik, erfdienstbaarheid en erfpacht. Omdat elk appartementsrecht een deel van het eigendomsrecht betreft is hier geen sprake van beperkt recht.

3.3 Vervreemding van een appartementsrecht

Als een appartementsrecht verkocht wordt is er sprake van vervreemding van het appartementsrecht. De appartementsrecht hebbende heeft geen toestemming van de andere eigenaren nodig voor het overdragen, verkopen van zijn appartementsrecht. De VvE kan wel kosten in rekening brengen aan zowel de eigenaar als de koper van het appartementsrecht. Deze kosten in rekening gebracht voor de werkzaamheden die de bestuurder en of beheerder van de VvE moeten verrichten voor de overdracht van het appartementsrecht.

3.4 Bezwaring appartementsrecht

In de meeste gevallen wordt een appartementsrecht bezwaard met een hypotheek. Andere mogelijkheden waarmee een appartementsrecht mogelijk met wordt bezwaard zijn: vruchtgebruik, opstal, erfpacht en erfdienstbaarheid. Een appartementseigenaar kan ervoor kiezen om zijn appartementsrecht te splitsen in meerdere appartementsrecht, dit wordt ook wel ondersplitsing van het appartementsrecht genoemd. Behalve als in de akte van splitsing is vastgelegd dat dit niet is toegestaan.

4. VvE ‘Vereniging van Eigenaren’

De afkorting VvE staat voor ‘Vereniging van Eigenaren’ ofwel Vereniging van Eigenaars’. Maar wat doet de VVE nu eigenlijk precies? Een actieve VvE zorgt voor het onderhoud en beheer van de gemeenschappelijke ruimtes en delen zoals het dak en de gevels. Alle eigenaren betalen gezamenlijk iedere maand een bedrag aan de VvE voor onderhoud en de gezamenlijke kosten. Daarnaast wordt er een reservefonds opgebouwd voor groot onderhoud zoals schilderwerkzaamheden en bijvoorbeeld het vervangen van het dak van het appartementencomplex.

Sommige appartementsgebouwen hebben helemaal geen VvE of een slapende VvE. Slapende VvE’s zijn niet actief en houden geen jaarlijkse vergaderingen. Deze niet actieve VvE’s kunnen gewekt worden volgens een stappenplan.

4.1 Belangrijke stappen voor het wekken van een VvE zijn:

 – Akte van splitsing opvragen bij de notaris.

 – Inschrijven bij de KvK.

 – Bankrekening openen op naam van de VvE.

 – Financiele administratie opstarten.

 – Leden administratie bijhouden en de maandelijkse VvE kosten vaststellen.

 – Opstellen van een meerjarenonderhoudsplan. (MJOP)

Oprichtingsvergadering houden en rollen verdelen, zoals het aanstellen van een bestuurder. 

4.2 VvE inschrijven bij de KvK

Een actieve VvE staat ingeschreven bij de Kamer v Koophandel, houdt minimaal eens per jaar een vergadering, heeft een gezamenlijke opstalverzekering en zorgt ervoor dat het onderhoud wordt uitgevoerd volgens een meerjarenonderhoudsplan ook wel (MJOP) genoemd. Of indien er volgens een MJOP gewerkt wordt dat er jaarlijks minimaal een half procent van de herbouwwaarde gespaard door de VvE.

4.3 VvE verplicht

 Het hebben van VvE is voor ieder appartementencomplex verplicht echter werd hier tot 2018 niet actief op gecontroleerd. Hierdoor zijn er veel appartementsgebouwen zonder actieve VvE. De bewoners regelen in zo’n geval onderling dat de gezamenlijke kosten betaald worden. De overheid heeft in 2018 in samenspraak met de banken besloten om naleving van deze verplichting af te gaan dwingen. Doordat de banken geen financiering meer verstrekken voor de aankoop van appartement in een wooncomplex zonder actieve VvE wordt een woningeigenaar bij verkoop gedwongen ervoor te zorgen dat de VvE actief is anders is het appartement nagenoeg onverkoopbaar.

5. Verschil bij verkopen appartement met VvE, met slapende VvE en zonder VvE

Er zijn 3 mogelijkheden bij het verkopen van een appartement. Het appartement beschikt over:

 – Geen VvE

 – Slapende VvE

 – Actieve VvE

5.1 Geen VvE

 Een VvE is verplicht voor ieder woon/appartementencomplex doordat hier tot 2018 niet op gecontroleerd werd is hier niet bij alle complexen sprake van. Dit kan tot problemen leiden bij de verkoop van uw appartement. Het brengt namelijk een risico met zich mee voor de koper betreft de toekomstige kosten voor het onderhoud aan het complex. Als er geen VvE actief is wordt er vaak nauwelijks onderhoud uitgevoerd aan het complex, doordat er geen of geen periodiek onderhoud wordt uitgevoerd gaat de staat van onderhoud van het complex steeds verder achteruit. Hierdoor is er uiteindelijk groter onderhoud nodig hier zijn natuurlijk hogere kosten aan verbonden.

Aan wie kan ik mijn appartement zonder VvE verkopen?

Geen actieve VvE leidt tot een groot risico op hoge onderhoudskosten aan een appartecomplex en waardedaling van het appartement. Hierdoor geven hypotheekverstrekkers geen financiering voor de aankoop van een appartement in een complex zonder VvE.

De verkoop van een appartement zonder VvE kan dus niet aan een partij die een financiering nodig heeft. Hierdoor is nagenoeg de enige mogelijkheid om de woning te verkopen aan een opkoper die financiert uit eigen middelen.

5.2 Slapende VvE

Een slapende VvE houdt in dat de gezamenlijke eigenaren van het wooncomplex niet jaarlijks vergaderen, er geen meerjarenonderhoudsplan is en vaak geen bestuurder en voorzitter is van de VvE. In veel gevallen wordt er ook geen of minimaal onderhoud gepleegd aan het pand. Het risico hiervan is dat de kans op groot onderhoud steeds groter wordt en er geen geld beschikbaar is voor de uitvoering hiervan.

Voor de verkoop van een appartement met een slapende VvE geld hetzelfde als bij de verkoop van een appartement zonder VvE. Een appartement gevestigd in een appartementencomplex met inactieve VvE kan nagenoeg alleen aan een opkoper worden verkocht door het risico op hoge onderhoudskosten en de mogelijke waardedaling van het appartement.

5.3 Actieve VvE

Een actieve VvE in ingeschreven bij de KvK heeft in ieder geval een bestuurder en een voorzitter, vaak zijn dit eigenaren van 1 van de appartementen. Het bestuur en de administratie van de VvE kan ook uitbesteed worden, een actieve VvE houdt minimaal eens per jaar een vergadering. In deze vergadering wordt de stand van zaken betreft de financiën van de VvE en een meerjarenonderhoudsplan opgesteld en bijgehouden.

De verkoop van een appartement met een actieve en gezonde VvE kent in principe geen restricties.
 Sinds 1 januari 2021 is daarnaast ook een reservefonds binnen de VvE verplicht gesteld. In dit fonds dient voldoende geld in depot gesteld te worden om aan het MJOP te kunnen voldoen of als hier geen draagvlak voor is 0,5% van de herbouwwaarde van het gehele appartementencomplex.

5.4 VvE oprichten bij verkoop woning

Is het mogelijk om een VVE op te richten voor de verkoop van uw appartement? 

In principe is het mogelijk om een VvE op te richten of te laten ontwaken voor de verkoop van uw appartement. Echter dient hier wel draagvlak onder de medebewoners van het complex voor te zijn.

Doordat het oprichten/ontwaken van de vereniging van eigenaren de nodige kosten met zich meebrengt zeker in de beginfase zitten vaak niet alle medebewoners hierop te wachten.
 In sommige gevallen hebben medebewoners geen geld om extra kosten kwijt te zijn aan het opstarten en onderhouden van een VvE. Het komt ook voor dat een medebewoner eveneens van plan is om zijn huis te gaan verkopen aan een koper die geen financiering nodig heeft. In dit geval zit deze vaak niet wachten op extra kosten vlak voor de verkoop van zijn woning.

De opkoper van alle soorten vastgoed

Meer informatie

De Nationale Vastgoedportefeuille is een landelijke in- of opkooporganisatie die bestaat uit samenwerkingsverbanden tussen verschillende vastgoedbedrijven, beleggingsmaatschappijen, verhuurbedrijven, makelaars en vastgoed investeerders.

Contact opnemen

U kunt ons bereiken via info@denationalevastgoedportefeuille.nl. U kunt ook een terugbelverzoek bij ons indienen. Vul hiervoor ons contactformulier in en wij bellen u binnen een werkdag terug.