Landelijke inkooporganisatie van alle soorten vastgoed

Verkoop van alle soorten panden en woningen

De Nationale Vastgoedportefeuille is een landelijke inkooporganisatie van alle soorten vastgoed

Disclaimer voor De Nationale Vastgoedportefeuille

Op deze pagina vindt u de disclaimer van , zoals deze beschikbaar is gesteld door De Nationale Vastgoedportefeuille. In deze disclaimer geven wij aan onder welk voorbehoud wij de informatie op onze website aan u aanbieden.

Intellectueel eigendom

Het gebruik van de informatie op deze website is gratis zolang u deze informatie niet kopieert, verspreidt of op een andere manier gebruikt of misbruikt. U mag de informatie op deze website alleen hergebruiken volgens de regelingen van het dwingend recht.

Zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van De Nationale Vastgoedportefeuille is het niet toegestaan tekst, fotomateriaal of andere materialen op deze website her te gebruiken. Het intellectueel eigendom berust bij De Nationale Vastgoedportefeuille.

Geen garantie op juistheid

Indien van toepassing:

Voor de informatie, tarieven en prijzen die op onze website staan, geldt dat wij streven naar een zo zorgvuldig mogelijke weergave van de realiteit en de bedoelde informatie. Fouten die daarbij ontstaan en herkenbaar zijn als programmeer dan wel typefouten, vormen nooit een aanleiding om een contract dan wel overeenkomst met De Nationale Vastgoedportefeuille te mogen claimen of te veronderstellen.

De Nationale Vastgoedportefeuille streeft naar een zo actueel mogelijke website. Mocht ondanks deze inspanningen de informatie van of de inhoud op deze website onvolledig en of onjuist zijn, dan kunnen wij daarvoor geen aansprakelijkheid aanvaarden.

De informatie en/of producten op deze website worden aangeboden zonder enige vorm van garantie en of aanspraak op juistheid. Wij behouden ons het recht voor om deze materialen te wijzigen, te verwijderen of opnieuw te plaatsen zonder enige voorafgaande mededeling. De Nationale Vastgoedportefeuille aanvaardt geen aansprakelijkheid voor enige increase your page views/user staat waarnaar wij via hyperlinks verwijzen.

Geen rechten ontleend aan informatie op de website

Aan de informatie en content, waaronder teksten/afbeeldingen/video’s, kunnen geen rechten aan worden ontleend. De Nationale Vastgoedportefeuille probeert de informatie op de website zo correct mogelijk en actueel te houden. Het kan voorkomen dat informatie op de website niet volledig of juist is. Als vastgoedbedrijf vragen wij daarom om informatie altijd bij ons te verifiëren. Contact opnemen kan per e-mail via info@denationalevastgoedportefeuille.nl of door te bellen naar 085-303 9489.

Wijzigingen

Mocht deze disclaimer wijzigen, dan vindt u de meest recente versie van de disclaimer van De Nationale Vastgoedportefeuille op deze pagina.

Sitemap