Landelijke inkooporganisatie van alle soorten vastgoed

Verkoop van alle soorten panden en woningen

De Nationale Vastgoedportefeuille is een landelijke inkooporganisatie van alle soorten vastgoed

Executieverkoop 

Als een dreigende executieverkoop van uw woning onomkeerbaar lijkt kunt u gebaat zijn bij de snelle verkoop van uw woning aan de Nationale Vastgoedportefeuille. Door de snelle verkoop kan een (hoge) restschuld u mogelijk bespaart blijven. De prijs die een woning oplevert op een executieveiling ligt namelijk vaak veel lager dan de marktwaarde, een executoriale veiling dient indien mogelijk dan ook altijd te worden voorkomen. Door de tijdsdruk is de mogelijkheid voor de verkoop via reguliere verkoopkanalen zoals een makelaar vaak geen optie meer. De Nationale Vastgoedportefeuille kan snel schakelen bij de verkoop van uw woning, de verkoop kan al binnen een week officieel rond zijn.

In onderstaand artikel vertellen we meer over wat een executieverkoop precies inhoudt en hoe dit in zijn werk gaat.

Gratis en vrijblijvend bod ontvangen?

Vrijblijvend bod ontvangen

Gratis pand aanmelden zonder verplichtingen

Gratis en geen makelaarskosten

Geen makelaarskosten bij overname door De Nationale Vastgoedportefeuille

Snelle, makkelijke verkoop

Geen langdurig verkooptraject of organiseren van bezichtigingen

Voor het beste bod

Altijd voorzien van een marktconform bod

Direct een bod zonder voorbehoud van financiering

Via ons geen makelaarskosten op de verkoop van uw woning

Ook voor verkoop vastgoed in verhuurde staat met huurders

Inhoudsopgave

1. Wat is een executieverkoop?

Als u niet aan de betalingsverplichtingen van de hypotheek op uw huis kunt voldoen kan de hypotheekverstrekker beslissen het onderpand voor de hypotheekverstrekking (uw woning) te verkopen. In dit geval uw woning, als de woning in de openbare komt wordt dit een executieverkoop genoemd. Om het volledige of grootste deel van het uitgeleende terug te krijgen is het voor de hypotheekverstrekker van belang dat het huis voor een zo hoog mogelijke prijs wordt verkocht.

Een andere benaming voor een executieverkoop is een executieveiling of executoriale verkoop van een woning. Het bedrag dat de woning bij de executieverkoop oplevert is de executiewaarde, deze waarde ligt vaak lager dan bij de verkoop via reguliere verkoopkanalen. De executiewaarde van een woning van tevoren berekenen is niet mogelijk. Die wordt bepaald door de hoogste bieder op dat moment, daarom is het altijd beter om een executieverkoop van uw huis door de bank te voorkomen.

1.1. Wanneer mag de bank mijn huis verkopen?

Als u de hypotheek op uw woning niet betaald zal bank proberen met u een betalingsregeling proberen te treffen voor de achterstallige hypotheek aflossing. Als u zich niet aan deze regeling houdt zal de bank waarschijnlijk een datum geven waarop het volledige bedrag ingelost moet zijn. De mogelijkheid tot een betalingsregeling is dan verlopen. Indien u hier niet aan voldoet zal de bank over willen gaan tot executieverkoop. Dit gebeurt niet zomaar na een maand betalingsachterstand maar na herhaaldelijk verzuim tot betaling en in veel gevallen meerdere maanden betalingsachterstand. Als u in een dergelijke situatie bent beland is het ten allen tijden van groot belang om in contact te blijven met de bank.

Hierdoor heeft u de grootste kans om een executoriale verkoop van uw woning te voorkomen. Als u niet over de middelen beschikt om uw betalingsverplichtingen te voldoen kunt u beter in eerder stadium (zelf) beslissen om de woning te verkopen dan dat het tot een veiling komt. Op een veilige levert de verkoop van uw woning vaak veel minder op. Aangezien er vaak haast is geboden bij de snelheid is de verkoop via reguliere kanalen geen optie meer, Doordat dit te veel tijd in beslag neemt. In een dergelijke situatie kan de verkoop aan een opkoper uitkomst bieden. Een woningopkoper betaald niet het hoogst haalbare wat bij de verkoop via reguliere kanalen haalbaar is, maar meer dan dat de woning op een executieveiling op zou leveren. Daarnaast kan een woningopkoper snel schakelen en heeft u direct zekerheid over de verkoop.

1.2 Hoe kunt u de executieverkoop van uw huis door de bank voorkomen?

De hypotheekverstrekker zal niet graag tot executieverkoop van uw huis overgaan, dit brengt voor hen onzekerheid met zich mee betreft het (volledig) terugkrijgen van hun investering. Daarom zal de hypotheekverstrekker altijd eerst proberen de betalingsachterstand met u weg te werken. Lukt dit niet dan geeft de bank u vaak de gelegenheid om te proberen de woning zelf te verkopen. Het is natuurlijk erg vervelend dat het zover is gekomen maar als u de executieverkoop van uw huis kunt voorkomen is dit voor u vaak de kans om grotere financiële gevolgen te voorkomen.

1.3 Verkoop aan opkoper kan uitkomst bieden

Als de bank u in de gelegenheid stelt om de woning zelf te verkopen is hier natuurlijk haast bij geboden. In veel gevallen is de verkoop via reguliere verkoopkanalen dan ook nagenoeg onmogelijk. Doordat particuliere potentiële kopers veelal afhankelijk zijn van voorbehoud op financiering en hier al snel zes tot acht weken voor staat behoort dit vaak niet tot de mogelijkheden. In dit geval kan de directe verkoop aan een woning opkoper uitkomst bieden. Een woning opkoper is niet afhankelijk van voorbehoud op financiering en kan hierdoor snel schakelen.

1.4 Restschuld

 Als het tot een executieverkoop komt blijven veel mensen na de executieverkoop van hun huis met een restschuld achter. Het is dan ook van groot belang om dit ten alle tijden te proberen te voorkomen.  
huis

Onze werkwijze

1. Vraag een bod aan

Via de site kunt u eenvoudig een bod aanvragen, het enige dat u hoeft te doen is het doorgeven van uw adresgegevens.

2. Binnen één werkdag ontvang u van ons een reactie

We nemen contact met u op en bespreken uw voorkeur.  U kunt van ons kosteloos een bod een op afstand ontvangen, of we kunnen kosteloos bij u langskomen voor een bezichtiging om een exacte waardebepaling op te kunnen stellen.

3. U ontvangt van ons een vrijblijvend bod

Na de bezichtiging ontvangt u een definitief bod. Dit bod is geheel vrijblijvend, als u op ons bod ingaat bespreken we samen de vervolgstappen zoals de gewenste overdrachtsdatum.

5. De officiële koopakte wordt opgesteld

Aan de hand van de gemaakte afspraken wordt  de koopakte opgesteld bij de notaris. Na het ondertekenen van de koopakte is de woning officieel verkocht, u ontvangt direct de netto koopsom op uw rekening.

2. Executoriaal beslag woning

Als de hypotheekverstrekker besluit over te gaan tot executieverkoop zal deze een deurwaarder beslag laten leggen op de woning. Er kan pas executoriaal beslag op uw huis worden gelegd na toestemming van de rechter. Ook moet u als eigenaar op de hoogte worden gesteld van de aankomende beslaglegging. Dit wordt gedaan door het “(“betekenen”) uitreiken van de executoriale titel, u krijgt hierbij nog een laatste kans om op korte termijn te betalen. Vaak binnen twee of drie dagen. Als de betalingsachterstand binnen die termijn niet is voldaan mag de deurwaarder overgaan tot beslaglegging. En vervolgens tot executoriale verkoop.

2.1 Kan ik mijn huis verkopen met beslag erop?

 Indien er beslag is gelegd op onroerend goed is de eigenaar niet meer gemachtigd om zelf te beslissen over de verkoop hiervan. Als er sprake is van een beslaglegging is er eerst toestemming nodig van de beslag leggende schuldeiser. Indien de schuldeiser hier geen toestemming verleent voor de verkoop kan het beslag tot een openbare verkoop leiden.
Schulden

2.2 Wie kan er beslag leggen op een huis?

Voor de beslaglegging op een huis is toestemming van de rechter nodig. In principe kan iedere schuldeiser een verzoek tot toestemming voor beslaglegging bij de rechter indienen, in veel gevallen is dit de hypotheekverstrekker. De daadwerkelijke beslaglegging moet altijd uitgevoerd worden door een gerechtsdeurwaarder aan de hand van het vonnis van de rechter

2.3 Opheffen beslag op onroerend goed

De beslaglegging kan alleen worden opgeheven via een kort geding, de rechter zal de beslaglegging alleen opheffen als summier aangetoond kan worden dat er geen gerechtelijke gronden zijn voor de beslaglegging. Als het kort geding wordt afgewezen zal de hypotheekverstrekker overgaan tot een executieveiling.
rechter

3. Hoe werkt de executieveiling van een huis?

Een aankomende executieveiling van een huis wordt eerst openbaar aangekondigd. Na de aankondiging hebben geïnteresseerden tot twee weken voordat de veiling plaatsvindt de tijd om een zogenaamd onderhands bod uit te brengen. Als de hypotheekverstrekker een bod hoog genoeg vindt en accepteert kan de daadwerkelijke executieveiling worden voorkomen. De voorkoop per onderhands bod kan een positieve invloed hebben op de restschuld van de lening nemer. Doordat een onderhands bod vaak hoger ligt dan het hoogste bod bij een executieveiling.

Als er geen onderhandse biedingen worden uitgebracht, of de verstrekker deze niet accepteert komt het tot een executieveiling. Op de executieveiling wordt de woning openbaar verkocht tegen hoogste bod. Zowel bedrijven als particulieren kunnen een bod uitbrengen.

In de eerste fase van de veiling vindt de inzet bij opbod plaats. Geïnteresseerden kunnen elkaar overbieden door een hoger bod uit te brengen. Hierbij verkrijgt de hoogste bieder het recht op een inzetpremie. 

In de tweede fase vindt de afslag per afmijning plaats, de veilingmeester begint met een bedrag ver boven de verwachte executiewaarde en verlaagt dit bedrag steeds. Als de hoogte van het bod bij het afmijnen hoger uitvalt dan het bod van degene die de inzetpremie heeft verkregen bij opbieden deze uitgekeerd. De inzet premie bedraagt één procent van het hoogste bod bij het opbieden.

3.1 De executiewaarde van een woning

De executiewaarde van een woning wordt berekend bij het afsluiten van een hypotheek. Een taxateur bepaald de waarde die de ongeveer op zal brengen bij een executoriale veiling. De executiewaarde ligt gemiddeld rond de 80% van de taxatiewaarde. De executiewaarde wordt altijd bepaald door de hypotheekverstrekker hierdoor weet hij precies hoeveel van zijn investering hij terugkrijgt mocht het tot een executieveiling komen.

3.2 Executieveiling huis voorkomen

Als woningeigenaar kunt u proberen de executieverkoop van uw huis te voorkomen door een executie kort geding te starten. De rechter kan beslissen om de executie verkoop van uw woning uit te stellen of helemaal te verbieden als er sprake is van misbruik van recht. Er is sprake van misbruik van recht als u als lening nemer een oplossing aandraagt aan de bank om de betalingsachterstand weg te werken en de bank hier niet op ingaat/ reageert.

Indien u niet direct een oplossing kunt aandragen kunt u ten allen tijden juridisch advies inwinnen bij een dreigende executieverkoop van uw huis. Het feit dat de hypotheekverstrekker over wil gaan tot executieverkoop wil niet direct zeggen dat zijn gronden voor het opzeggen van de hypotheek rechtsgeldig zijn. Zo moet de bank alvorens het opzeggen van de hypotheek u bijvoorbeeld ook de tijd en gelegenheid geven om te proberen een andere investeerder, hypotheekverstrekker te vinden of om de woning zelf te verkopen.

4. Executieveiling onroerende zaken belastingdienst

Als u ondernemer bent en uw belastingschulden niet meer kan betalen dan kan de belastingdienst beslag leggen op salarissen maar ook op (on)roerende zaken zoals op uw woning. Om een executieveiling van uw huis te (proberen) te voorkomen is het van groot belang om met hen in contact te blijven en te kijken of er een oplossing is voor de problemen.

4.1 Executieverkoop huis door belastingdienst, wat nu?

In sommige gevallen kunt u een executieveiling door de belastingdienst voorkomen. Als er geen betalingsregeling meer mogelijk is en uw verzoek om kwijtschelding is afgewezen kunt nog een laatste poging doen om een executieveiling te voorkomen. U kunt via een civiele rechter een verzetsprocedure starten op grond van de invorderingswet tegen de opgelegde dwangbevelen. Zo’n procedure heeft een vertragend effect, deze vertraging stelt u mogelijk in de gelegenheid om financiële middelen ter beschikking te krijgen om de executoriale verkoop van uw woning tegen te gaan.

4.2 Grotere aflossing belastingschuld mogelijk na snelle verkoop in plaats van veilen

Als de situatie het toe laat kiezen veel mensen die een dreigende executieverkoop boven het hoofd hangt ervoor om de woning te verkopen aan een opkoper. Door de woning voor een marktconforme prijs aan een opkoper te verkopen levert dit meer op dan bij een executoriale veiling. Op een dergelijke veiling worden aanzienlijke veilingkosten gerekend waardoor lager geboden wordt. De veiling kosten worden niet van uw schulden afgetrokken, bij de verkoop aan een opkoper is de hoogte van het bod het nettobedrag dat de verkoop van de woning opbrengt. Zonder enige aftrek van kosten.

Utrecht

De opkoper van alle soorten vastgoed

Meer informatie

De Nationale Vastgoedportefeuille is een landelijke in- of opkooporganisatie die bestaat uit samenwerkingsverbanden tussen verschillende vastgoedbedrijven, beleggingsmaatschappijen, verhuurbedrijven, makelaars en vastgoed investeerders.

Contact opnemen

U kunt ons bereiken via info@denationalevastgoedportefeuille.nl. U kunt ook een terugbelverzoek bij ons indienen. Vul hiervoor ons contactformulier in en wij bellen u binnen een werkdag terug.